Wij zijn deskundige op het gebied van het menselijk lichaam, houding en de manier van bewegen. Wij adviseren, begeleiden en behandelen bij allerlei verschillende lichamelijke klachten.

We behandelen mensen die belemmerd worden bij ‘normaal’ bewegen. Met algemene fysiotherapie behandelen we klachten aan spieren, banden, gewrichten en zenuwen. Meestal gaat het om aandoeningen bij bepaalde houdingen of bij het bewegen. Het doel is om uw klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen of tot een minimum terug te brengen. Bij het opstellen van een behandelplan kijken we samen met u naar uw wensen en lichamelijke mogelijkheden.

Onze fysiotherapeuten zijn allemaal algemeen fysiotherapeut, maar hebben daarnaast allemaal hun eigen specialisatie(s).

Fysiotherapie

De Fysiotherapeut is de specialist in bewegen.

De behandeling van de fysiotherapeut is gericht op het herstel van het functioneren in het dagelijkse leven. De fysiotherapeut houdt zich bezig met signaleren, diagnosticeren, behandelen van en begeleiden bij problemen van het totale bewegingsapparaat en richt zich op het voorkomen, het verzachten en het verhelpen van daarmee samenhangende klachten.

Het doel is om samen op een professionele maar toch persoonlijke manier, de klachten te verhelpen/ verminderen en het optimaliseren van functies/ beperkingen in participatie. Op een hoger fysiek nivo terug laten keren in sport en maatschappij. Waar mogelijk ervoor te zorgen dat de klachten niet meer terugkomen. Indien nodig verwijzen we door naar andere professionals waarmee we samenwerken.

Orthopedische Manueeltherapie

De Orthopedisch Manueel Therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Dry Needling

Dry Needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne naald in huid en spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Dry Needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. “Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Dry Needling is geen acupunctuur, bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet. Die blijven daar enige tijd zitten en hebben invloed op de ’energie’ in het lichaam. Dry Needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld. Dry Needling werkt op specifieke punten in de spieren: zogenaamde ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling. Triggerpoints kunnen zich uiten in: pijn/stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’, bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten, verminderde kracht in de betrokken spier(en), pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen, tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid.